Youtube kanál skupiny Blue Star
    Facebook kanál  skupiny Blue Star
logo Blue Star

Blue Star - Články a rozhovory


Rozhovor v zákulisí (23. 11. 2008)


Rozhovor pro informační zpravodaj Jonáš-klubu. Ptal se a napsal Ivan Kott.

V rubrice NAŠE TIPY najdete pár řádků o novém albu ansámblu Blue Star, jejímž kapelníkem je Václav Marek. A právě s ním teď sedím v kanceláři divadla Semafor, abychom si popovídali, tentokrát ovšem nikoli o kapele a jejích aktivitách.

Václave, stal ses od 1. září letošního roku ředitelem divadla Semafor. Jak k tomu došlo?

Nejprve bych upřesnil, že jsem technickým nebo provozním ředitelem, uměleckým ředitelem je samozřejmě pan Jiří Suchý. Zjevně se tak stalo na základě toho, že se s panem Suchým již delší dobu známe, protože vystupoval jako host s mým ansámblem Blue Star. Poprvé to bylo už v lednu 2006, kdy jsme v Semaforu křtili naše první CD. Od té doby měl možnost mě zevrubně poznat a na tom základě mi zmíněnou spolupráci nabídl. Přijal jsem ji po krátkém váhání a rozmýšlení - musel jsem si sám pro sebe ujasnit, zda na tuto práci mám a budu ji schopen vykonávat na potřebné úrovni, abych důvěru pana Suchého nezklamal. Na druhé straně jsem si uvědomoval, že pokud mi pan Suchý toto místo nabídl, věří mi a předpokládá, že to zvládnu.

Jak dlouhou dobu sis vzal na rozmyšlenou?

Nevím to už přesně, ale byly to zhruba dva týdny. Po jejich uplynutí jsem panu Suchému zavolal a řekl mu, že pokud mě zaměstná ve svém divadle, budu tím velmi poctěn a potěšen.

S vedením kapely, kterou máš, je spousta práce nejen po stránce umělecké, ale i manažerské a organizační. Ovšem divadlo je složka podstatně větší, kde je vedle práce s lidmi i hodně starostí s objektem divadla a jeho provozem a údržbou. Neleká tě to trochu?
Je sice pravda, že s vedením tak složitého organismu, jako je divadlo, zatím zkušenosti nemám. Myslím však, že počet lidí a velikost provozu není rozhodující. Důležitá je dokonalá organizace a fungování – v kapele i v divadle. Je nutné domluvit se s lidmi, včas vše potřebné připravit a zajistit, aby provoz bezchybně běžel. Spatřuji výhodu v tom, že v kapele nejsem jenom manažerem, ale i aktivním umělcem, a tento dvojí pohled na veškerou problematiku přenáším i sem, do divadla.

Podaří se ti sladit svoji novou práci v divadle s činností své kapely?

Samozřejmě jsem o tom také přemýšlel a udělal si jakousi rozvahu, aby mi čas na kapelu zbýval i nadále. Pracuji s ní už dlouho a postupně jsme se dostali na nějakou úroveň, takže bych to nerad opouštěl. Hovořil jsem o tom i s panem Suchým, který samozřejmě nemá zájem na tom, abych s kapelou končil, ovšem nesmí to ovlivňovat moji práci divadelní. Což je samozřejmé a je to jen otázka dobrého rozvrhnutí pracovního času, abych dostál svým povinnostem v obou směrech.

Jaké práci ses věnoval v minulosti?

Učil jsem na umělecké škole, protože jsem absolventem pardubické konzervatoře. Po ní jsem studoval Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové, obor hudební výchova - filozofie a společenské vědy. Mohl bych učit na střední škole, ale k tomu jsem se nikdy nedostal. Pro muzikanta je jistě lepší, když může učit žáčky na základní umělecké škole. V hudební škole jsem působil sedm let a teprve s nástupem sem, do Semaforu, jsem svou pedagogickou činnost ukončil.

Už jsi promýšlel nějaké změny v provozu divadla, které bys rád udělal?

Nechci samozřejmě jít proti tradici tohoto divadla a něco za každou cenu razantně měnit. Hlavní osobností je tady pan Suchý, kterého všichni nejen musíme, ale chceme respektovat. A to jak z úcty k tomu, co vykonal, tak i ze zcela praktického důvodu - bez něj by Semafor prostě neexistoval. Budu se tedy držet dlouholeté koncepce divadla, ta je daná, ale nějakých drobných změn, které budou ku prospěchu věci, se nebudu bát. Jako každý, kdo nastoupí na podobné místo, mám určité představy, jak bych svou práci rád dělal - budu se nad některými otázkami zamýšlet a pokusím se je řešit. Nejdůležitější je, aby se tu diváci cítili dobře a chodili sem rádi – o to se musíme všichni snažit. A k tomu je zase třeba vytvářet dobré podmínky pro zaměstnance divadla, aby tu vládl dobrý duch a spokojenost.

Poděkoval jsem Václavu Markovi za rozhovor a ujistil ho, že Jonáš-klub bude jemu a Semaforu dle svých možností i nadále pomáhat, a to především v propagaci divadla i  v podobě častých návštěv svých členů. Ta nejbližší hromadná se chystá na 31. ledna 2009.

Ivan Kott

English   česky
© Copyright 2007 - 2020, Blue-Star | Václav Marek, Mime.cz Mapa www stránek